Training

Trainingen schrijf ik in nauw overleg met de opdrachtgever en kunnen betrekking hebben op onder meer


  • communicatie
  • gesprekstechnieken- en vaardigheden
  • assertiviteit
  • presentatievaardigheden


Hierbij wordt gekeken naar de organisatie, de afdeling, het niveau en de specifieke behoeften van de deelnemers.


Hoe deelnemers deze trainingen hebben ervaren en wat het hen heeft opgeleverd leest u hier.


Ter illustratie van de mogelijkheden treft u hieronder de beschrijving van een recent gegeven training.Training 'Omgaan met medische incidenten en klachten'.


Een medisch incident gaat per definitie in tegen de bedoelingen van een arts of verpleegkundige. Het staat haaks op de in de Eed van Hippocrates opgenomen zin: "Ik zal de patiënt geen schade doen."


Dit betekent dat een medisch incident de medische professional evenzeer, zij het op andere wijze, raakt als de betrokken patiënt. Dit was goed voelbaar tijdens de totstandkoming van de Centramed film 'Met lood in de schoenen...'

Gezien de grote waarschijnlijkheid dat een arts of verpleegkundige te maken krijgt met een medisch incident, is een goede voorbereiding hierop cruciaal. Een zorgverlener die weet hoe hij moet reageren staat immers rustiger en opener naast de patiënt.


De training "Omgaan met medische incidenten' geeft praktische informatie over de GOMA en interne procedures. Deze hebben betrekking op beperking van schade bij de patiënt, zorgvuldige dossiervoering, interne communicatie en vooral: communicatie met de patiënt en/of zijn familie.


Deze communicatie is niet eenvoudig. In de training wordt ingegaan op het omgaan met de eigen emoties en het omgaan met emoties van patiënt en/of familie. Verder komen het belang van openheid en betrokkenheid aan bod en het verschil tussen excuses maken en aansprakelijkheid erkennen.


Artsen die deel hebben genomen aan de training reageren positief. De gemiddelde waardering voor training en trainer ligt rond de 8,5.

Met name de aansluiting op de praktijk, de veilige omgeving en de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen worden zeer gewaardeerd (zie ook de pagina Ervaringen).


Uiteraard is de training geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), zodat de deelnemers PE punten ontvangen voor hun aanwezigheid.


In 2020 hebben Mr. Catherine Poorthuis, Prof. dr. Hans Brölman en Ciska Rippen de krachten gebundeld en de stichting Openheid na Incidenten opgericht.
Lezingen en trainingen over dit onderwerp worden vanaf heden via de stichting aangeboden. Meer informatie vindt u op de website van de stichting.

"Er is een tijd in ons leven,
waarin we het besluit moeten nemen
of we verbitterd zullen zijn
of niet."

Clarissa Pinkola Estés
In: De ontembare vrouw