Home

Welkom!

Sinds eind jaren negentig werk ik als coach en trainer, mijn aanpak is sober en effectief.

Ik ben helder, op het directe af. Tegelijkertijd hecht ik bijzonder aan een warme en vertrouwde werkrelatie.

Enkele ervaringen van cliënten:


Perspectief

"In mijn werk als medisch specialist met een bestuursfunctie kom ik nogal eens zeer complexe situaties tegen. Soms kon het gebeuren dat er zoveel druk op mij als persoon kwam dat ik hulp ben gaan zoeken om mijzelf te beschermen. Met name wanneer ik emotioneel teveel betrokken ben bij de casuïstiek helpt het me enorm dergelijke situaties met Ciska door te spreken.


Zij weet het vaak, samen met mij, in perspectief te plaatsen zodat ik er weer mee verder kan. Ciska kan erg goed luisteren en met gerichte vragen snel een beeld krijgen van de, vaak zeer ingewikkelde, situatie. Ze heeft snel door hoe de dynamiek in elkaar steekt en kan ook richting geven hoe in de situatie te handelen.
Voor mij werken deze gesprekken preventief, ik kan hierdoor mijn werk met plezier volhouden, ondanks de hogedrukpan waarin ik regelmatig verkeer."
Medisch specialist en bestuurder


Bewuste keuze

"Ik voel nu beter wanneer er iets niet klopt of wanneer ik iets uit de weg ga wat lastig is. Door er naar te luisteren kan ik ook een bewuste keuze maken om daar iets aan te doen.
Ciska heeft in een heel korte tijd veel processen bij mij in beweging gezet. Ze is een zeer warm, kundig en leuk mens."
P&O functionaris

Professionele groei

“Professioneel ben ik de laatste anderhalf jaar flink gegroeid, mede door de coaching.
Vooral door ook mijn professionele omgeving meer vanuit gevoel en zelfvertrouwen te benaderen.”
Senior beleidsadviseur, Ministerie van Economische Zaken


Rust

"Het mogen gebruiken en durven vertrouwen op mijn intuïtie is voor mij een geweldige stap voorwaarts in mijn functioneren als hoogleraar-afdelingshoofd.
Van Ciska heb ik geleerd dat vertrouwen op intuïtie goed is en mag.


Zij heeft mij geleerd hoe prettig en gemakkelijk het is rust vinden door mij te concentreren op mijn ademhaling.
Een techniek die ik nu toepas en die mij ook helpt stressvolle situaties het hoofd te bieden.


Ik ben heel tevreden met wat Ciska mij geleerd heeft. De coaching was echt goed!"
Hoogleraar-afdelingshoofd

Meer reacties vindt u op de pagina Ervaringen.

"Voor het eerst in heel mijn leven
zie ik helder, tref ik zeker
en ik weet dat ik met andere ogen zie."


M. Buitenhuis (Van Dik Hout)
In: Andere ogen